Seleccionar página

BEDANKT

Wij willen dat u tevreden bent met uw KRASER.

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij bieden u de beste service van Equipmotor in Europa, het VK en de VS.

Bedankt dat u ons gekozen hebt.

KR726 Antidiefstalalarm op afstand

 INBEGREPEN
Alarm / Afstandsbediening / Kabelbinder / Tape / Schroevendraaier

• Buitenkant: krachtig ontwerp dat kracht afgeeft en fungeert als bescherming voor motorfietsen, fietsen, bagage, deuren, enz.
• Prestaties vergelijkbaar met die van een motoralarm, met een luidspreker van 113 dB om dieven af ​​te schrikken, zelfs als deze op een verborgen locatie is geïnstalleerd.
• Maakt gebruik van een triaxiale versnellingsmetersensor en speciale berekeningen om de nauwkeurigheid van het detecteren van pogingen tot diefstal te verbeteren en valse alarmen te verminderen.
• Hoog rendement met 7 instelbare gevoeligheidsniveaus, van een zachte aanraking tot een sterke impact, geschikt voor alle soorten omstandigheden.
• 3 beltonen voor zoekgeluid; Afstandsbediening met groot bereik en eenvoudig zoeken naar motorfiets, fiets, enz.
• U kunt de SOS-functie activeren en automatisch een noodgeluid laten horen als er een ongeval plaatsvindt, om zo een extra vorm van bescherming te bieden.
• Draadloze bediening; eenvoudiger en praktischer in gebruik.
• Installatiemethode met dubbelzijdig plakband of kabelbinders geschikt voor alle soorten motorfietsen en fietsen.

1.- FUNCTIES

1.1.- Activeer en deactiveer het alarm
Elke aanraking of beweging in de alarmgeactiveerde modus activeert onmiddellijk een waarschuwing van 2 pieptonen.
Als u binnen 12 seconden opnieuw aanraakt, klinkt er gedurende maximaal 30 seconden een alarm.

• ACTIVATE-knop (1): Door er één keer op te drukken, klinkt het geluid «Do…Re…Mi», na 5 seconden klinkt er een «Bi»,
bevestiging van «modus geactiveerd». Als er trillingen of beweging worden gedetecteerd, klinkt het alarm.

• UITSCHAKELEN-knop (2): Als u één keer drukt, klinkt er «Mi…Re…Do», waardoor het alarm wordt gedeactiveerd of gestopt als het afgaat.

1.1.2.- Vind de fiets
• SOUND-knop (3): Als u er één keer op drukt, klinkt er een geluid waarmee u het alarmapparaat gemakkelijk kunt lokaliseren.
Bereik 20 m (66 ft).

1.1.3.- Zoekgeluidstoon wijzigen
• TONE-knop (4): Kan niet worden gebruikt terwijl het alarm zich in de «geactiveerde modus» bevindt. Er zijn 3 verschillende tinten.
Als u op de knop drukt, verandert de toon, in volgorde en cyclisch.

2.- INSTELLINGEN EN CONFIGURATIE

2.1.- Toegang tot instellingen/configuratie
Binnen de instellingen kun je het volume, de gevoeligheid en de SOS-functie configureren.
Om toegang te krijgen, houdt u de DISABLE-knop ingedrukt (negeer het geluid) totdat het LED-lampje op de afstandsbediening uitgaat en vervolgens weer aangaat.

LET OP: Eenmaal binnen de instellingen werken de knoppen niet zoals in sectie 1. Ze werken als volgt:

2.1.1.- Aanpassing van de alarmgevoeligheid
7 gevoeligheidsniveaus voor trilalarm. Als u op de knop ACTIVEREN drukt, wordt het niveau in aflopende volgorde en cyclisch gewijzigd.
Houd de DISABLE-knop op de afstandsbediening ingedrukt (totdat het lampje blijft branden). Druk op de knop ACTIVEREN om uit 7 niveaus te kiezen. Druk op de UITSCHAKELEN-knop.
2.1.1.2.- Alarmvolume aanpassen
Er zijn 3 volumeniveaus in het alarm. Als u op de SOUND-knop drukt, wordt het niveau in aflopende volgorde en cyclisch gewijzigd.
Houd de knop UITSCHAKELEN ingedrukt (totdat het lampje blijft branden). Druk op de SOUND-knop om tussen 3 niveaus te kiezen. Druk op de UITSCHAKELEN-knop.
2.1.1.3.- SOS-functie
Standaard is deze functie in de fabriek uitgeschakeld. Het alarm produceert een SOS in morsecode als het gedurende langere tijd meer dan 45 graden van zijn locatie wordt gekanteld. Het geluid stopt wanneer het terugkeert naar de oorspronkelijke positie.
2.1.1.3.1.- Activering en kalibratie van het alarm voor de SOS-functie
Plaats de melder op de gewenste plek. Als u eenmaal op de TONE-knop drukt, klinkt het ‘Bi’-geluid, waarmee wordt bevestigd dat u naar de ‘kalibratiemodus’ bent gegaan. Indien correct gekalibreerd, produceert het alarm het geluid «Bi. Bi. Bi. Bi. Bi». en de SOS-functie wordt geactiveerd.
Als deze niet is gekalibreerd, klinkt het alarm «Bi…Bi» en wordt de SOS-functie niet geactiveerd. Druk nogmaals op de TONE-knop om opnieuw te beginnen.
2.1.1.3.2.- Schakel de SOS-functie uit
Als de SOS-functie is geactiveerd, drukt u één keer op de TONE-knop om het alarm 2 lange «Bi…»-geluiden te laten produceren.

2.2.- Instellingen/configuratie afsluiten
Om de configuratie te verlaten, drukt u één keer op de DISABLE-knop of wacht u 10 seconden zonder enige actie te ondernemen.

2.3.- Voeg een extra afstandsbediening toe aan een alarm
Wees voorzichtig bij het toevoegen van bedieningselementen aan het alarm. Er kunnen maximaal 8 bedieningselementen aan hetzelfde alarm worden toegevoegd. Als er meer zijn aangesloten, worden de oudste aangesloten bedieningselementen losgekoppeld. Er zijn 2 manieren om afstandsbedieningen aan het alarm toe te voegen.
2.3.1- Batterijmethode
Verwijder de batterijen uit het alarm. Wacht 30 seconden. Vervang de batterijen. Met de nieuwe afstandsbediening houdt u de SOUND-knop ingedrukt totdat het alarm het «Bi»-geluid produceert. Druk bij de nieuwe afstandsbediening op de ENABLE-knop of de DISABLE-knop.
2.3.2.- Methode met de oude afstandsbediening
Druk één keer op de DISABLE-knop met de oude afstandsbediening. Houd de SOUND-knop ingedrukt met de oude afstandsbediening totdat het alarm een ​​»Bi»-geluid produceert. En met de nieuwe afstandsbediening drukt u op de AAN-knop of de UIT-knop.

2.4.- Ontkoppel de afstandsbediening
VOORZICHTIGHEID. Als u deze functie gebruikt, worden alle bedieningselementen die op het alarm zijn aangesloten ontkoppeld. Als er geen afstandsbediening is aangesloten, gebruik dan de batterijmethode om er een toe te voegen.
Om de koppeling te ontkoppelen, drukt elke afstandsbediening die op het alarm is aangesloten één keer op de UITSCHAKELEN-knop. Houd de SOUND-knop ingedrukt totdat het alarm een ​​»Bi»-geluid produceert. En druk op de TONE-knop.

2.5.- Vervanging van de batterij
AANDACHT. Bij het vervangen van de alarmbatterijen zal de SOS-functie opnieuw gekalibreerd moeten worden.
De rest van de instellingen (volume en gevoeligheid) worden in het geheugen opgeslagen.
2.5.1.- Alarm-indicatie voor lage batterijspanning
Als u op de ON-knop of de OFF-knop drukt, wordt het “Du…Du”-geluid twee keer geproduceerd.
Batterijen moeten onmiddellijk worden vervangen.
2.5.2.- Indicatie batterij bijna leeg afstandsbediening
Wanneer het LED-licht dimt of het bereik van de afstandsbediening kleiner wordt.
De batterij moet zo snel mogelijk worden vervangen.

3.- INSTALLATIEGIDS

3.1.- Figuur buitenstructuur
Voorzorgsmaatregelen:
• Let op de betrouwbaarheid van de gebruikte bevestigingsmethode, dubbelzijdig plakband of kabelbinders.
• Als u de melder op een verborgen locatie installeert, kan het geluidsniveau van de melder afnemen.
• Installeer de melder niet op een plaats omringd door metalen onderdelen.

3.2.- Installatie en vervanging van de alarmbatterij
Standaard worden de batterijen in de fabriek geïnstalleerd. Het alarm maakt gebruik van 3 AAA-alkalinebatterijen. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht tijdens vervanging. Hoge temperaturen versnellen het ontladen van batterijen en verkorten hun levensduur. Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn om morsen van vloeistoffen en schade aan de melder te voorkomen. Het is raadzaam om de batterijen te verwijderen als deze langere tijd niet worden gebruikt.

3.3.- Gids voor het vervangen van de batterij.
Draai de schroef aan de onderkant los. Gebruik een schroevendraaier met platte kop om de behuizingen van onderaf te openen en schuif ze vanaf de zijkanten totdat ze gemakkelijk met de hand los te maken zijn. Als u geen platte schroevendraaier heeft, gebruik dan de blauwe plastic wig. Vervang de batterijen door nieuwe. Het alarm produceert het geluid «Bi. Bi. Bi». om aan te geven dat deze is ingeschakeld. Zet de behuizingen weer in elkaar. En vervang de schroef.

4.- BEDIENINGSGIDS

• Het alarm gebruikt 3 AAA-alkalinebatterijen, normaal gebruik 13 maanden; Stand-by (continu): 6 maanden.
• De afstandsbediening gebruikt 1 alkalibatterij van 27A (12V). Normaal gebruik duurt langer dan 1 jaar (uitgaande van 5 toepassingen/dag).
• Omgevingstemperaturen: -20ºC+60ºC. Vochtigheid: R.H. <80%. Opslagtemperatuur: -30ºC+70ºC.

Dit apparaat voldoet aan de FCC Part 15-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Translate »